Parkomat Sistemi nedir?

Parkomat, ilgili kamu kuruluşu tarafından araç park yeri olarak tahsis edilmiş ana arter cadde/ sokak üstü, yol kenarı, meydan, açık ve kapalı otopark alanlardaki işgal bedelinin tahsilâtını otomatik olarak yapan ve makbuzunu veren cihazdır.

Park alanlarını kullanan araç sahiplerini belediyece belirlenen tarife karşılığı yaptıkları ödemeleri tahsil ve kayıt eder.

Elde edilen gelirlerin kamu yararına sunumunu sağlar.

Parkomatlar şehir trafiğinin hareketli ve yoğun olduğu bölgelerinde uygulanır.

Parkomat Cihazı, el terminali modeli ile ortalama konuma göre 20-30 araçlık park alanına 1 parkomatlı personel tarafından kullanılır.

Sistem, telsiz donanımlı işletme elemanları tarafından sürekli denetlenir.

Parkomatlar yerleştirildikleri alanlarda araç ve yaya trafiğinin merkezi görüş alanı içerisindeki üniformalı eğitimli personel vasıtası ile işaretleme levhalarıyla konumlandırılır.

Parkomat çıktısı olan otopark bileti; araç sürücülerine park ettikleri cadde/ sokak ismini, yeri/konumunu, park tarihini,

park saatini, park süresini, araç plakasını, alınan ücret gibi tüm detayları içeren resmi bir belgedir.

– Trafik yoğunluğu azalır.

– Otopark kullanım oranı artar.

– Park alışkanlıkları düzelir.

– Yanlış park edenlerin sayısı azalır.

– Otopark arama süresini kısaltır.

– Gürültü ses ve çevre kirliliğini azaltır.

– Trafik rahatlar, yaşam kalitesi artar.

– Uzun süreli park eden araçlar tarafından otopark işgal edilmez.

– Kısa süreli park etmek isteyenler alışveriş vs. için daha rahat park etme imkanı sunar.

– Ticari işletmeler ve esnafın müşteri sayısı, satışı ve geliri artar.

Parkomat Sistem Fonksiyonları

1)Alışveriş merkezi, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları ve kısa süreli park lama ihtiyacı duyulan bölge cadde ve sokaklarda kısa süreli park yöntemi ile çok sayıda araca park etme fırsatının sunulması.

2)Araç trafiğinin yoğun ve park lama ihtiyacının üst düzeyde olduğu yerlerde trafik akışının sağlanması.

3)Trafik akışını engelleyen çift sıra park lamaların engellenmesi ile akan bir araç trafiğinin oluşturulması.

4)Yasadışı yollar ve yöntemler ile otopark ücretlerinin tahsil edildiği yerlerin engellenmesi.

5)Park lama ihtiyacının keyfi olmaktan çıkartılarak daha adil ve çok sayıda kişinin park lama dan yararlanması.

6)Atıl durumda bulunan park yerlerinin daha verimli hale getirerek, gelir kaynağı yaratacak alanlar haline gelmesi.

7)Park yeri ararken kaybedilen zaman ve yakıt israfının önlenmesi ile  ülke kaynaklarının doğru kullanılmasının sağlanması.

8)Bölgelerdeki ticari işletmelere daha fazla müşteri gelmesine etken olan ve rezerve parkları ortadan kaldıran yerlerin kullanılmasının sağlanması.

9)Yerleşik ticari işletmeler, esnaf ve mağazalarda ciddi gelir artışlarının yaşanması.

 

Parkomat Sisteminin Etkileri

 • Yoğun trafik ve trafiğe yeni çıkan araçlar için kolay park yeri bulma.
 • Yüksek ve gereksiz yakıt tüketiminin azaltılması
 • Araçlarda fazla km yapılması ile yıpranmanın azaltılması
 • Zaman kaybı ulaşım ve park yeri aramanın azaltılması
 • Hareket halindeki her araç çevre ve gürültü kirliliğine etken olduğundan park yerinin kolay bulunması ile sorunların azalması.
 • Yanlış Park ile araç park kapasitesinin düşmesinin önlenmesi.
 • Ekonomik etkenler ile bireylere daha fazla hizmet imkânının oluşması.
 • Trafik sorunundan dolayı işletmeler / ticari kuruluşlara gelen müşterilerin verimin artması.
 • Uzun süreli otopark kullanıcılarının şehir merkezinden kenar bölgelere yönlendirilmesi
 • Otopark ücretlerinin kademeli artması otopark kullanım oranlarının düşmesini sağlar ve şehir içi trafiği düzenlemiş olur.
 • Araç sirkülâsyonunu artırır, boş park yeri arama süresini kısaltır.
 • Belediyelere yeni yatırımlar için finansman kaynağı sağlar.
 • Park yerlerinin rahat bulunması ticari işletmelere daha fazla müşteri getirir
 • Yasa dışı ve yetkisiz kişilerin otopark alanlarını kullanmasını önler.

 

CADDE ÜSTÜ ÜCRETLİ PARK UYGULAMASI

Ticari İşletme ve Esnafa Olumlu Etkileri

 

Parkomat Sisteminden Önce

 • Trafik ve park sorunlarından ötürü işletmelerde/ ticari kuruluşlarda müşteri sayısı dolayısıyla verim azalır.
 • Az müşteri az satış ile gelir kaybı oluşur.
 • Park sorunu olmayan bölgeler müşteriler tarafından tercih edilir.
 • Uzun süreli ve rezerve edilen park yerleri yüzünden park bulma yeri imkânsızlaşır.
 • Çift sıra park lamalar ile trafik akışı çok yavaşlar veya durma noktasına gelir.
 • Park yeri ararken zaman, yakıt tüketimi ve stres artar.

 

Parkomat Sisteminden Sonra

 • Uygulama bireysel olduğu kadar toplumsal faydalar da içermektedir.
 • Esnaf, aracını park edemediği için kaybettiği    müşterisine yeniden kavuşacaktır.
 • Cadde/Sokak üstü park yerleri üzerinde kurulu ticari işletmeler, iş yeri sahipleri, esnaflar ve mağazalar üzerinde çok olumlu etkileri olacaktır.
 • Park yerlerinin daha rahat bulunması için önemli bir faktör olacaktır.
 • Ücretler merkezde yüksek dışa doğru düşük olacaktır. Bu uygulama ile merkezde kısa süreli dışa doğru uzun süreli park lamalar olacaktır.
 • Çok düşük otopark ücretleri trafik yoğunluğuna sebep olmakta ve park bulma zamanı uzamaktadır.
 • Uzun süreli park eden araçlar tarafından cadde otoparkları gereksiz işgal edilmeyecektir.
 • Sürücüler alışveriş amacı ile daha rahat park etme imkânı bulacaklardır.
 • Müşteri park arama süresi kısaldığından alışveriş için daha fazla zaman bulacaktır. Bu durum esnafa gelir artışı olarak yansır.
 • Caddeye sürekli kontrol hâkim olduğundan hatalı parklama ortadan kalkacaktır.
 • Daha adil ve düzenli park lama sağlanacak bu sayede aracını sabah bırakıp akşam alanlar, yerini müşteri olarak gelen kişilere bırakacaktır.
 • Şehir içi trafiği daha düzenli olacaktır.
 • Zaman ve yakıt kaybı azalırken buna beraber gürültü/çevre kirliliği azalacaktır.
 • Park arama stresi en az seviyeye inecektir.
Call Now Button